Spring naar hoofd-inhoud

Federale verplichting in het kader van de nieuwe arbeidsdeal

De arbeidsdeal brengt een nieuwe verplichting mee voor werkgevers met minstens 20 werknemers in dienst: elk jaar een opleidingsplan opstellen vóór 31 maart.

Het plan wordt opgesteld voor alle werknemers: het is een algemeen opleidingsplan, los van het plan dat in het kader van de subsidie voor nieuwe werknemers in Vorm DC wordt verlangd.

De sociale partners kunnen echter via een CAO minimumeisen vastleggen voor een opleidingsplan.

Een dergelijke CAO zou het mogelijk maken een sectoraal opleidingsplan (specifiek formaat) op te stellen dat voldoet aan de eisen van zowel de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als de sector.

Momenteel bestaat er geen CAO voor 2023 waarin de minimumvereisten zijn vastgelegd. Daarom gelden de volgende regels.

Alles wat je moet weten op een rijtje gezet:

Concreet voor de dienstenchequesector:

De hierboven beschreven procedure is de procedure die in 2023 moet worden gevolgd. Als de sociale partners een CAO sluiten, kan dat in de toekomst anders zijn. We zullen hierover communiceren, zodra we meer informatie hebben.

Heb je vragen over deze verplichting, neem dan contact op met je werkgeversfederatie of je sociaal secretariaat.