Spring naar hoofd-inhoud

Opleidingen

 

Mogen 2 opleiders aanwezig zijn tijdens dezelfde opleiding?

Ja, maar slechts 1 opleider wordt terugbetaald.

 

Mag de opleiding gegeven worden in een andere taal dan één van de landstalen?

Ja, de taal heeft geen belang in deze.

 

Wat met een externe opleider die lesgeeft in combinatie met een interne tolk?

De kosten voor de externe lesgever worden terugbetaald volgens de voorziene modaliteiten. Voor de interne tolk is geen terugbetaling mogelijk.

 

Is er aan de min. 9u opleidingsverplichting voldaan als ik bv. 7u Producten-en materialenkennis en 2u Coaching op de werkvloer organiseer voor mijn werknemers?

Neen, coaching op de werkvloer komt niet in aanmerking voor de 9u opleidingsverplichting en dus ook niet voor terugbetaling door Vorm DC. In het opleidingsplan kunnen enkel interne en externe opleidingen opgenomen worden.

 

Een strijkcentrale organiseert een interne opleiding Strijken. De werknemers ontvangen geen dienstencheques. Kunnen de opleidingskosten gerecupereerd worden?

Ja, voor zover voldaan werd aan de andere voorwaarden met betrekking tot terugbetaling: een goedgekeurd opleidingsplan, vermelding van de opleiding in dit plan en volledig ingevulde terugbetalingsdossiers.

 

Komt een opleiding op het terrein (bij de klant), waarvoor de huishoudhulp geen dienstencheques ontvangt, ook in aanmerking voor terugbetaling?

Neen, opleidingen op het terrein komen niet in aanmerking voor terugbetaling. In het opleidingsplan kunnen enkel interne en externe opleidingen opgenomen worden.

 

Komen taalopleidingen ook in aanmerking?

Neen, taal behoort niet tot de toegelaten onderwerpen.

 

Komen de extra uren die gepresteerd worden in het kader van een opleiding ook in aanmerking voor de collectieve opleidingstijd van 16u per voltijds equivalent?

Ja, de uren die de huishoudhulp volgt in het kader van opleidingen voor nieuwe medewerkers tellen ook voor de collectieve opleidingstijd van 16u per VTE.