Spring naar hoofd-inhoud

Het opleidingsdossier

Via de webapplicatie kan je opleidingsdossiers indienen en eveneens de status van alle ingediende dossiers bekijken. Onder een opleidingsdossier verstaan we een interne of externe opleiding die heeft plaatsgevonden met 1 of meerdere nieuwe dienstenchequemedewerkers. Per gegeven opleiding dien je dus 1 opleidingsdossier in te dienen.

Je kan enkel een terugbetaling aanvragen voor opleidingen die zijn opgenomen in een goedgekeurd opleidingsplan. Hieronder een overzicht van de documenten die we nodig hebben om jouw opleidingsdossier te kunnen behandelen.

Facturen

 • Externe opleiding:
  • Factuur externe opleider (origineel of kopie)
 • Interne opleiding:
  • Geen factuur nodig

Aanwezigheidslijst

Een aanwezigheidslijst moet volgende elementen bevatten:

 • De titel van de opleiding (moet overeenkomen met de titel in het opleidingsplan)
 • De datum van opleiding
 • Het begin-en einduur
 • De naam van de interne/externe opleider
 • De handtekening van de opleider
 • De naam/namen van de deelnemer(s)
 • Handtekening van de deelnemer(s)

Arbeidsovereenkomst en verklaring op eer

Elke deelnemer van een opleiding moet aangemaakt worden in de applicatie. Bij elke werknemer dien je de arbeidsovereenkomst (of een DIMONA-uittreksel) én een verklaring op eer op te laden. Per opleidingsdossier dien je de dienstenchequemedewerkers die hebben deelgenomen aan de opleiding toe te voegen