Spring naar hoofd-inhoud

Het Werkbaarheidsfonds in PSC 322.01: wat is dat?

De sociale partners die in paritair comité 322.01 voor dienstencheques zetelen, hebben in april 2016 een sectoraal akkoord gesloten waarin ze een overeenkomst bereikten over de invoering van een "Werkbaarheidsfonds". Dit fonds wordt ingevoerd om een "hefboomeffect" teweeg te brengen in het beleid inzake werkbaar en wendbaar werk in de dienstenchequesector.

De acties zullen in de loop van de jaren worden ondernomen en zijn bestemd voor:

  • de huishoudhulpen met dienstencheques en hun syndicale vertegenwoordiger(s)
  • het omkaderingspersoneel
  • de erkende dienstenchequebedrijven en hun directie
  • de klanten

Ze zullen uit de volgende thema's bestaan:

  • Werkbaarheidsscan: breng de werkbaarheid van de job van huishoudhulpen in jouw bedrijf in kaart via deze gratis scan. 
  • Coaching van bepaalde huishoudhulpen door ervaren collega's.
  • Welzijn: verwezenlijking van een psychologische, medische en fysieke enquête over de beperkingen van het beroep en de pragmatische antwoorden die daarop kunnen worden gegeven.
  • Sensibilisering en opleiding van de actoren van de erkende dienstenchequeonderneming (huishoudhulpen, consulenten en bedrijven).
  • Campagne bestemd voor het grote publiek.
  • Toekenning van een sectorale aanmoedigingspremie bij het nemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematisch verlof.