Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Project Werkbaarheidsscan en -consulent

Vorm DC diende een project in binnen de ESF-oproep 504 ‘Werkbaarheidsscan en werkbaarheidsconsulent’. Met de verkregen financiële steun vanuit ESF, Vlaanderen en Europa kunnen we de huidige werkbaarheidsscan updaten en een concept uitwerken voor een werkbaarheidsconsulent. 

Tijdens de projectperiode (01/11/2020 - 31/10/2022) zal de huidige werkbaarheidsscan een grondige update krijgen. De bedoeling is om de scan te evalueren, te actualiseren, te testen en nadien beschikbaar te maken voor de volledige sector. Een belangrijke wijziging zal o.a. de gemakkelijke toegang via mobiele toestellen zijn.

Het project voorziet ook een traject waarin een blueprint opgesteld zal worden voor een werkbaarheidsconsulent. Via een uitgebreide proeftuin zullen de partners in dit project testen welke taken, rollen en verantwoordelijkheden onder dergelijke werkbaarheidsconsulent vallen.

Begin 2021 werd in het kader van dit project een bevraging (digitaal + diepte-interviews) uitgevoerd. De resultaten hiervan kan u bekijken in het nieuwsbericht op onze site.

Dienstenchequeondernemingen zullen op verschillende momenten betrokken worden in dit project, zoals bij de ingeplande bevragingen of tijdens testfases. Er zijn echter partners die meehelpen bij de volledige ontwikkeling en uitrol van dit project.

Dit zijn:

Heb je nog vragen?

Contacteer dan Brenda Van Deursen, ESF Project manager via 0465 03 55 01 of brenda.vandeursen@vorm-dc.be.