Spring naar hoofd-inhoud

Ontstaan dienstencheques?

Vroeger gebeurden veel buurtdiensten via zwartwerk.

De overheid wou dit probleem aanpakken en inspelen op de behoefte aan buurtdiensten bij de bevolking, door bijkomende jobs te creëren die prioritair worden ingenomen door laaggeschoolde werknemers en door de klanten ertoe aan te zetten deze activiteiten wettelijk te laten verrichten via een onderneming.

Eind 2018 waren er in België bijna 1.500 erkende dienstenchequeondernemingen, goed voor ongeveer 160.000 werknemers en meer dan 1.000.000 gebruikers in heel België.

Alle up-to-date info voor Vlaanderen kan je vinden op www.werk.be

CAO's en regelgeving

Statistieken en studies over de sector

Ondertussen werden reeds talloze studies over de sector verricht. Hieronder kan je er enkele vinden:

Sectorconvenant

De sectorconvenanten zijn protocols van samenwerking tussen de sectoren (sectorale sociale partners) en de Vlaamse Regering over actuele thema’s, zoals:

  • een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
  • het stimuleren van competentieontwikkeling, en
  • het verhogen van diversiteit op de arbeidsmarkt.

Wens je het huidige sectorconvenant te raadplegen? Klik dan hier.

Alle verdere info over de verschillende sectoren met convenanten kan je vinden op www.werk.be

Toegelaten activiteiten