Spring naar hoofd-inhoud

Verplichting opleiding nieuwe medewerkers

In het sociaal akkoord dat de sociale partners op 07/05/2014 sloten, werd een Protocolakkoord opgesteld rond de vorming van nieuwe dienstenchequemedewerkers. 

Het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques maakt middelen vrij voor de opleiding van nieuwe dienstenchequemedewerkers die nog nooit in het PSC 322.01 tewerkgesteld werden.

Het opleidingstraject van min. 9u tot max. 18u is een verplichting voor deze nieuw aangeworven medewerkers.