Spring naar hoofd-inhoud

Federal Learning Account (FLA)

Vanaf 1 april 2024 moet je als bedrijf alle individuele opleidingen die je werknemers volgen, registreren in de Federal Learning Account (FLA).

Om werkgevers en werknemers te helpen bij het beheer van het individueel opleidingsrecht, heeft de federale overheid de Federal Learning Account ontwikkeld. Dit is een digitale toepassing waardoor werkgevers en werknemers een overzicht krijgen omtrent de gevolgde opleidingen op jaarbasis.

De FLA is verplicht voor alle werkgevers uit de privésector, ongeacht de grootte van de onderneming.

Als werkgever registreer je voor elk kalenderkwartaal de gevolgde opleiding, de basiskenmerken van de opleiding en het aantal verbonden opleidingsdagen. Voor 2024 moeten deze gegevens tegen eind november 2024 worden ingevoerd. De overheid zal zelf ook een aantal gegevens in FLA registreren en berekenen. Deze taak is toegewezen aan de publieke vzw Sigedis en het invullen zal gebeuren op basis van data uit Dimona en Dmfa.

Al deze informatie zal naar de eBox van de werknemer worden gestuurd. Elke geregistreerde werknemer zal elektronisch toegang hebben tot de FLA via www.mycareer.be. Heeft jouw werknemer geen e-mailadres geregistreerd in www.mycareer.be of via diens eBox, dan is het aan jou als werkgever om die informatie aan je werknemers te bezorgen.

Hieronder vind je alle info terug over de FLA:

Heb je nog vragen over deze verplichting, neem dan contact op met: