Spring naar hoofd-inhoud

Non-discriminatie

Sectorale gids

In de dienstenchequesector staat de mens centraal: de mens ten dienste van de mens. Er is geen plaats voor machines en de interpersoonlijke relaties zijn essentieel.

Onze sector biedt werkgelegenheid aan mensen met heel diverse achtergronden, die schoonmaken voor klanten die al even verschillend zijn. Deze diversiteit kan soms bepaalde moeilijkheden opleveren en zelfs tot discriminatie leiden ... Hoe reageer je het best op een geval van discriminatie? Een kant-en-klaar antwoord bestaat er niet; elke situatie is anders en moet afzonderlijk worden geanalyseerd.

Het is niet onze ambitie om met dit instrument het onderwerp van A tot Z uit te spitten, daarvoor is het veel te uitgebreid en complex. Deze gids zal je echter wel helpen de risico’s beter te detecteren, uit te kijken voor discriminerende vragen en bijgevolg discriminatie in onze sector te bestrijden.

Prijs

De gids is volledig gratis (ook geen verzendingskosten) voor dienstenchequebedrijven die ressorteren onder PSC 322.01, onderwijsinstellingen, de VDAB en derden organisaties. 

Voor dienstenchequebedrijven uit een ander paritair comité, private opleiders of andere organisaties zijn de schoonmaakgidsen betalend: € 0,45 per gids + verzendingskosten (€ 6,29).

! Wij nemen geen bestellingen aan vanuit het buitenland ! 

Facturatie

Na de verzending van de bestelling sturen wij een debetnota op naar het emailadres dat je opgeeft in het bestelformulier. Wens je dat de debetnota nog naar een ander emailadres opgestuurd wordt, of wil je graag dat er een referentie vermeld wordt op de nota, dan kan je dit steeds aangeven bij de Opmerkingen. Klik hier voor onze algemene betalingsvoorwaarden.

NIEUW! Ontdek de online versie van de non-discriminatiegids.

Download de gids in PDF:


Intersectorale gids

Deze handleiding werd in samenwerking met verschillende sectorale organisaties opgemaakt.

Een aantal sectoren hebben reeds een sectorale non-discriminatiecode, voor meer info kan je steeds contact opnemen met jouw gekende sectorale organisatie.

In deze handleiding hebben we zoveel als mogelijk met voorbeelden gewerkt ter verduidelijking van de antidiscriminatiewetgeving. De antidiscriminatiewetgeving beperkt zich niet enkel tot de arbeidsmarkt, maar strekt zich uit over verschillende domeinen: onderwijs, dienstverlening, vrije tijd, ...

Met deze handleiding is het niet de bedoelding om een kant en klare non-discriminatiecode aan te reiken. Wel willen we organisaties op weg helpen en begeleiden bij het ontwikkelen van een non-discriminatiecode. Wij hopen dat deze handleiding een bijdrage kan leveren om tot een code op maat van jouw organisatie te komen.

We hebben zeer veel zorg en aandacht besteed aan de samenstelling van deze handleiding en de daarin opgenomen gegevens. Desondanks kunnen er toch nog onzorgvuldigheden of foutjes in voorkomen. Wij kunnen hiervoor geenszins aansprakelijk gesteld worden.  

Je kan de gids hier downloaden (enkel online beschikbaar):