Spring naar hoofd-inhoud

Armoedebewust HR-beleid

Deze fiche werd ontwikkeld in het intersectorale netwerk diversiteit en inclusie. Het heeft als doel de duurzame tewerkstelling van alle medewerkers te faciliteren. Zo kan de werkgever anticiperen op bepaalde zorgen bij medewerkers in armoede of met een armoederisico. 

Download de fiche.