Spring naar hoofd-inhoud

Het opleidingsplan

Het opmaken van een  opleidingsplan is de eerste stap om gebruik te kunnen maken van de subsidies die Vorm DC ter beschikking stelt. Het opleidingsplan dient ingebracht te worden via de applicatie door de bedrijfsverantwoordelijke.

Het opleidingsplan is een “opleidingscataloog” voor jouw nieuwe dienstenchequemedewerkers. Of om het met andere woorden te zeggen, de menukaart die je aanbiedt aan je startende werknemers.

In dit plan lijst je alle opleidingen (intern & extern) op die je van plan bent te organiseren in de aangegeven periode. Niet elke medewerker heeft dezelfde opleidingsnoden, aarzel dan ook niet om een maximaal aantal opleidingen in te brengen in het plan zodat je de opleidingen op maat van elke werknemer kan geven. 

In het elektronische opleidingsplan mogen enkel opleidingen ingegeven worden die in aanmerking komen voor terugbetaling. Volgende opleidingen zijn uitgesloten: onthaal nieuwe medewerkers, coaching en opleiding op het terrein, taalopleidingen en online opleidingen. Bedrijven met een OR/CPBW/SA mogen de niet-toegelaten opleidingen wel opnemen in de gehandtekende versie (PDF/Word) van het opleidingsplan. Hou er echter rekening mee dat je hiervoor nooit een terugbetaling zal kunnen aanvragen.

Wie het opleidingsplan goedkeurt, hangt af van de structuur binnen jouw onderneming.

Bedrijven met OR/CPBW/SA

Beschik je over een Ondernemingsraad, een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of een Syndicale Afvaardiging? Dan dien je het opleidingsplan, op voorhand, ter goedkeuring voor te leggen aan 1 van deze 3 organen. Dit gehandtekend opleidingsplan laad je dan op als bewijs van goedkeuring in de applicatie. Je maakt hiervoor best gebruik van deze documenten.

Bedrijven zonder OR/CPBW/SA

Je vult het elektronische opleidingsplan, voorzien in de applicatie, in en dient het in bij Vorm DC. Het plan wordt automatisch doorgestuurd naar de regionale vakbondssecretarissen van het ACLVB, ACV en ABVV. Binnen de 30 kalenderdagen volgt de goed-of afkeuring. Je ontvangt hiervan een bevestigingsmail.