Spring naar hoofd-inhoud

Terugbetalingen

 

Hoe lang moet ik wachten op een terugbetaling van een opleidingsdossier?

Het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques betaalt de goedgekeurde opleidingsdossiers per kwartaal uit op het rekeningnummer verschaft door het bedrijf (zie profiel). De terugbetaling van de opleidingskosten gebeurt pas vanaf het moment dat de nieuwe medewerker het minimum van 9u opleiding heeft bereikt en de opleidingsdossiers hiervoor werden goedgekeurd. Er zal geen terugbetaling zijn voor nieuwe medewerkers die de 9u opleiding nog niet hebben bereikt. Worden er binnen de periode van 9 maanden na de aanwerving nog bijkomende opleidingen voorzien voor dezelfde medewerker, dan zullen deze extra uren worden uitbetaald tot een maximum van 18u. Volgt de werknemer na de max. 18u nog een opleiding, dan kan je hiervoor geen subsidies meer ontvangen.

 

Wat als het voorziene budget van Vorm DC op is? Is er een garantie dat alle opleidingen terugbetaald worden?

De middelen die voorzien worden door het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques zijn voldoende hoog.

 

Komen de Regionale opleidingsfondsen dienstencheques ook tussen bij de terugbetaling van vorming van nieuwe medewerkers?

Ja, de Regionale opleidingsfondsen dienstencheques blijven het huidige systeem hanteren. Een dubbele financiering is echter niet toegestaan. Je moet als bedrijf dan ook kiezen tussen een terugbetaling bij het Regionaal opleidingsfonds dienstencheques of het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques. Waarbij we je er willen op wijzen dat je via het Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques een terugbetaling ontvangt van de werkelijke kosten (binnen de voorziene bedragen) terwijl je bij de Regionale opleidingsfondsen een forfaitair bedrag terugbetaald krijgt.

 

Betaalt Vorm DC ook de BTW uit bij externe opleidingen?

Ja, je kan de kost per persoon voor een externe opleiding integraal indienen: zijnde de opleidingskost + de BTW. Dit steeds met een maximum van € 100 per persoon per opleiding van minimaal 3 uur.

 

Komen kosten van externe opleiders zoals cursusmateriaal, verplaatsingskosten van de lesgever, huur van lokaal, ... ook in aanmerking voor terugbetaling?

Neen, enkel de opleidingskost komt in aanmerking voor terugbetaling.

 

Kan ik de opleidingskost 2 maal terugvorderen (bij Vorm DC en het Regionaal opleidingsfonds dienstencheques) als ik een opleiding organiseer voor zowel ervaren als nieuwe medewerkers?

Neen, dubbele subsidiëring is niet toegelaten. Vorm DC betaalt de opleidingskosten voor nieuwe medewerkers terug. De Regionale opleidingsfondsen dienstencheques daarentegen betalen de opleidingskosten voor de ervaren (en nieuwe) medewerkers (gedeeltelijk) terug. Let erop dat op de aanwezigheidslijst goed is aangeduid of het over ervaren of nieuwe medewerkers gaat.

 

Wat met een werknemer die de minimale vereiste van 9u opleiding niet bereikt, omwille van ziekte of einde contract?

Je kan een geforceerde uitbetaling aanvragen via het systeem. Een bewijsstuk dient toegevoegd te worden. Vorm DC zal dit bewijs goed- of afkeuren.