Spring naar hoofd-inhoud

Opleidingsdossiers

 

Wie dient het dossier in?

De bedrijfsverantwoordelijke of (één van) de dossierbeheerder(s) dient het dossier in via de webapplicatie.

 

Wat met opleidingen van 3 of 4 uur?

De applicatie houdt rekening met eerder ingediende dossiers voor eenzelfde werknemer in hetzelfde werkingsjaar. Wanneer het minimum van 9u opleiding wordt bereikt binnen 9 maanden na de start van het arbeidscontract, zal het bedrijf een uitbetaling krijgen voor deze 9u. Worden er binnen de periode van 6 maanden na de aanwerving nog bijkomende opleidingen voorzien voor dezelfde medewerker, dan zullen deze extra uren worden uitbetaald tot een maximum van 18u.

 

Wat met opleidingen van meer dan 18 uur?

Je ontvangt subsidies voor de vorming van nieuwe dienstenchequemedewerkers die min. 9u opleiding en max.18u volgen. Volgt de werknemer na de max. 18u nog een opleiding, dan kan je hiervoor geen subsidies meer ontvangen. Deze opleidingen worden echter wel geregistreerd in het systeem.

 

Waarom komen opleidingen op de werkvloer niet in aanmerking?

Deze opleidingen werden niet mee opgenomen in het sectoraal akkoord.

 

Welke documenten moeten aanwezig zijn in het dossier?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een interne en externe opleiding:

  • Interne opleiding: door de deelnemende werknemers gehandtekende aanwezigheidslijst
  • Externe opleiding:
    • Factuur externe opleider
    • Door de deelnemende werknemers gehandtekende aanwezigheidslijst

 

Kan ik een onvolledig dossier nog aanpassen wanneer de deadline voor het indienen van een dossier is verstreken (indien ingediend VOOR deadline)?

Ja, je kan het dossier, indien onvolledig en ingediend voor de deadline, nog aanvullen NA de deadline en zo toch nog aanspraak maken op de subsidie. Opleidingsdossiers kunnen t.e.m. 31 maart, van het jaar dat volgt op het jaar waarin de opleiding heeft plaatsgevonden, ingediend worden. Dossiers die worden opgestuurd na de deadline zullen onontvankelijk worden verklaard.

 

Hoe weet ik dat Vorm DC mijn dossier goed heeft ontvangen?

De webapplicatie geeft je een overzicht van al jouw dossiers. De status van elk dossier is te allen tijde raadpleegbaar.

 

Kan ik via de applicatie nakijken of mijn dossier volledig is en of deze werd goedgekeurd/doorgestuurd voor betaling?

De webapplicatie geeft je een overzicht van al jouw dossiers. De status van elk dossier is te allen tijde raadpleegbaar.