Spring naar hoofd-inhoud

Doelgroep

 

Geldt deze maatregel ook voor het omkaderingspersoneel?

Neen, enkel dienstenchequemedewerkers die ressorteren onder PSC 322.01 kunnen genieten van deze maatregel.

 

Worden werknemers die van werkgever veranderen ook beschouwd als nieuwe werknemers?

Neen, voor deze werknemers geldt er geen opleidingsverplichting.

 

Wat met fusies en overnames van andere bedrijven?

Medewerkers die een nieuw arbeidscontract ontvangen omwille van een overname of fusie, komen niet in aanmerking voor opleidingssubsidies.

 

Wat als een dienstenchequemedewerker een kort contract heeft?

Ook in dit geval geldt de opleidingsverplichting van min. 9u.

 

Ben ik verplicht om huishoudhulpen, die na een instapopleiding van VDAB, Forem of Bruxelles Formation in dienst worden genomen, nog een startersopleiding te geven?

Neen, nieuwe medewerkers die reeds een werkzoekendenopleiding hebben gevolgd bij de publieke partners zijn niet onderworpen aan de opleidingsverplichting. Ook opleidingen die uitbesteed worden via tenderpartners vallen hieronder.