Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Non Discriminatie

In de dienstenchequesector staat de mens centraal: de mens ten dienste van de mens. Er is geen plaats voor machines en de interpersoonlijke relaties zijn essentieel.

Onze sector biedt werkgelegenheid aan mensen met heel diverse achtergronden, die schoonmaken voor klanten die al even verschillend zijn. Deze diversiteit kan soms bepaalde moeilijkheden opleveren en zelfs tot discriminatie leiden ... Hoe reageert u het best op een geval van discriminatie? Een kant-en-klaar antwoord bestaat er niet; elke situatie is anders en moet afzonderlijk worden geanalyseerd.

Daarom ontwikkelden we in dit project Workshops voor consulenten en een gids om hen bij te staan bij discriminerde vragen.

Het is niet onze ambitie om met dit instrument het onderwerp van A tot Z uit te spitten, daarvoor is het veel te uitgebreid en complex. Deze gids zal u echter wel helpen de risico’s beter te detecteren, uit te kijken voor discriminerende vragen en bijgevolg discriminatie in onze sector te bestrijden.

Doelgroep?

In tegenstelling tot onze andere gidsen, is de gids 'Discriminatie en Dienstencheques gaan niet samen.' bestemd voor het omkaderend personeel van dienstenchequeondernemingen.

Prijs?

De gids is volledig gratis (ook geen verzendingskosten) voor dienstenchequebedrijven die ressorteren onder PSC 322.01, onderwijsinstellingen, de VDAB en derden organisaties.

Voor dienstenchequebedrijven uit een ander paritair comité, private opleiders, of andere organisaties is de gids betalend: € 0,45 per gids + verzendingskosten (€ 6,29).

Facturatie?

Na de verzending van de gidsen sturen wij een debetnota op naar het emailadres dat u opgeeft in het bestelformulier. Wenst u echter dat de debetnota naar een ander emailadres opgestuurd wordt, of wil u graag dat er een referentie vermeld wordt op de nota, dan kan u dit steeds aangeven bij de Opmerkingen.