Spring naar hoofd-inhoud

Vorm DC was partner in het ESF project '506 lerend netwerk werkbaar werk' dat door promotor Vivo werd uitgevoerd.

Deze oproep stimuleerde een lerend netwerk dienstenchequesector/erkende dienstencheque-ondernemingen uit de gezinszorg met het oog op ervaringsuitwisseling, kennisopbouw, visieontwikkeling en uitwerking van beleidsaanbevelingen over hoe de sector van de dienstencheques op langere termijn duurzaam ondersteund kan worden in het kader van meer werkbaar werk.

Het project liep van 1/11/2020 tot en met 31/10/2022.

Na het afronden werd een eindrapport met aanbevelingen opgesteld. Het rapport kan je hier nalezen en downloaden.