Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Deadlines en termijnen

Indienen opleidingsdossiers

Terugbetalingsdossiers kunnen t.e.m. 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de opleiding heeft plaatsgevonden, ingediend worden. Elk dossier dat laattijdig wordt ingediend, wordt onontvankelijk verklaard. 

 • Dossiers van opleidingen die in 2021 werden georganiseerd, kunnen ten laatste op 31/03/2022 ingediend worden.
 • Er kunnen momenteel geen dossiers voor 2022 ingediend worden, zie onze communicatie van 17/12/2021.

Dossiers die tijdig worden ingediend en afgekeurd worden omwille van onvolledigheid, kunnen na de deadline nog aangepast worden. 

 • Afgekeurde dossiers van 2021 die ten laatste op 31/03/2022 werden ingebracht, kunnen nog t.e.m. 30/06/2022 aangepast worden.

Indienen opleidingsplannen

Hieronder vind je de data waarop je ten laatste een opleidingsplan kan indienen voor een bepaald kwartaal:

 • 2021 Q4: 28/02/2022
 • 2022 Q1 - Q4: er kunnen momenteel geen opleidingsplannen voor 2022 ingediend worden, zie onze communicatie van 17/12/2021. Let op: een kladversie is geen definitief plan!

Indienen geforceerde uitbetalingen

Geforceerde uitbetalingen kunnen t.e.m. 30 juni van het 2de jaar dat volgt op het jaar waarin de werknemer werd aangeworven, ingediend worden.

 • Geforceerde uitbetalingen voor werknemers die in 2020 aangeworven werden, kunnen ten laatste op 30/06/2022 ingediend worden.
 • Geforceerde uitbetalingen voor werknemers die in 2021 aangeworven werden, kunnen ten laatste op 30/06/2023 ingediend worden.

Behandeling opleidingsdossiers door Vorm DC

Vorm DC dient te controleren of de dienstenchequemedewerkers die werden ingebracht in het systeem voor de eerste keer werkzaam zijn in het PSC 322.01. Deze controle kan pas uitgevoerd worden na ontvangst van de lijsten van de RSZ. Deze informatie wordt ons ten vroegste 4 maanden na afsluiting van een kwartaal bezorgd:

 • Opleidingen van Q1 2021: behandeling ten vroegste mogelijk vanaf eind juli 2021
 • Opleidingen van Q2 2021: behandeling ten vroegste mogelijk vanaf eind oktober 2021
 • Opleidingen van Q3 2021: behandeling ten vroegste mogelijk vanaf eind januari 2022
 • Opleidingen van Q4 2021: behandeling ten vroegste mogelijk vanaf eind april 2022
 • Opleidingen van Q1 - Q4 2022: er kunnen momenteel geen dossiers voor 2022 ingediend worden, zie onze communicatie van 17/12/2021.

Graag willen we je erop wijzen dat Vorm DC enkele weken tijd nodig zal hebben om de honderden dossiers van het kwartaal in kwestie te kunnen behandelen.