Spring naar hoofd-inhoud

Externe opleiding

Een externe opleiding is een opleiding die verzorgd wordt door een externe opleider. Deze opleider maakt geen deel uit van het personeel van de dienstenchequeonderneming. 

Interne opleiding

Een interne opleiding is een opleiding die gegeven wordt door een persoon die behoort tot de dienstenchequeonderneming. Het gaat hier dus vaak over een ervaren personeelslid: een omkaderend/begeleidend personeelslid of de zaakvoerder van de dienstenchequeonderneming.

Opleiding op het terrein (coaching)

Een vorming op het terrein is een opleiding gegeven op de werkplek van de dienstenchequewerknemer terwijl die presteert in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques. De opleiding kan gegeven worden door:

  • een externe opleider: een persoon deel uitmakend van een opleidingsinstelling niet verbonden aan de dienstenchequeonderneming.
  • een intern personeelslid van de dienstenchequeonderneming. Vaak een ervaren persoon die opleiding kan geven: een omkaderend/ begeleidend personeelslid of de zaakvoerder.