Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Debetnota's

 

Bestelling tools (schoonmaakgidsen, T.O.P, ...) 

Na de verzending van de tools sturen wij een debetnota op naar het emailadres dat je opgeeft in het bestelformulier. De betaling van de debetnota dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst* van de debetnota op het bankrekeningnummer van Vorm DC. 

 

Deelname aan een opleiding/workshop/event

Na de opleiding/workshop sturen wij een debetnota op per mail. De betaling van de debetnota dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst* van de debetnota op het bankrekeningnummer van Vorm DC. 

 

No show fee: ongewettigde afwezigheid op een opleiding, workshop, event, ...

In het geval van een ongewettigde afwezigheid sturen wij een debetnota op per mail. De betaling van de debetnota dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst* van de debetnota op het bankrekeningnummer van Vorm DC. 

Lees meer over ons beleid van de no show fee.

 

* Wat in geval van een niet-betaling? 

 • Indien de verschuldigde debetnota niet betaald wordt binnen de 30 dagen na ontvangst, zal Vorm DC 2 herinneringen opsturen per mail, gevolgd door een ingebrekestelling.
 • Indien geen gevolg wordt gegeven aan de 2 herinneringen en de ingebrekestelling, zal Vorm DC onderstaande maatregelen nemen:
  • Uitsluiting van deelname, van al het personeel van de onderneming, aan evenementen georganiseerd door Vorm DC;
  • Uitsluiting van deelname aan alle projecten geleid door Vorm DC; 
  • Het niet langer kunnen bestellen van tools die ter beschikking gesteld worden door Vorm DC; 
  • Het verlies van het recht op uitbetaling van de verplichte opleidingen in het kader van het subsidiesysteem voor startende dienstenchequemedewerkers;
  • Het terugvorderen van de verschuldigde bedragen via juridische weg.