Spring naar hoofd-inhoud

Debetnota's

Vorm DC verstuurt alle debetnota’s via mail. De betaling van de debetnota dient te gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de debetnota op het bankrekeningnummer van Vorm DC. 

 

Wat in geval van een niet-betaling? 

 • Indien de verschuldigde debetnota niet betaald wordt binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst, zal Vorm DC 2 herinneringen opsturen per mail, gevolgd door een ingebrekestelling.
 • Indien geen gevolg wordt gegeven aan de 2 herinneringen en de ingebrekestelling, zal Vorm DC onderstaande maatregelen nemen:
  • Uitsluiting van deelname, van al het personeel van de onderneming, aan evenementen georganiseerd door Vorm DC;
  • Uitsluiting van deelname aan alle projecten geleid door Vorm DC; 
  • Het niet langer kunnen bestellen van tools die ter beschikking gesteld worden door Vorm DC; 
  • Het verlies van het recht op uitbetaling van de verplichte opleidingen in het kader van het subsidiesysteem voor startende dienstenchequemedewerkers;
  • Het terugvorderen van de verschuldigde bedragen via juridische weg.