Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Verderzetting subsidiesysteem nieuwe medewerkers

Zoals elk jaar in juni informeren we je over de verderzetting van het subsidiesysteem voor nieuwe medewerkers. Op de vorige raad van beheer hebben de sociale partners beslist om het systeem te verlengen met 6 maanden, t.e.m. 31/12/2021.

In tussentijd maken de sociale partners een grondige evaluatie van het systeem en zullen er waar nodig bijsturingen aangebracht worden. Van zodra we een duidelijk zicht hebben op deze bijsturingen, zal je van ons een communicatie ontvangen.

Enkele belangrijke reminders:

Indienen dossiers

 • We wensen je er nogmaals op te wijzen dat de controle op de eerste tewerkstelling in het PSC 322.01 ten vroegste 4 maanden na afsluiting van een kwartaal uitgevoerd kan worden.
  Concreet, dossiers van opleidingen die plaatsvonden in het 1ste kwartaal van 2021 kunnen ten vroegste behandeld worden vanaf eind juli 2021.
 • Mogen wij je vragen om de opleidingsdossiers zo snel mogelijk in te dienen na de opleiding. Op deze manier kunnen we lange uitbetalingsperiodes vermijden bij het afsluiten van het jaar.

Wat met je opleidingsplan?

 • Heb je een OR/SA/CPBW en werd je plan goedgekeurd tot eind december 2021?
  In de loop van de maand juli verlengt Vorm DC het plan automatisch.
 • Heb je een OR/SA/CPBW en werd je plan goedgekeurd tot eind juni 2021?
  Je kan vanaf vandaag een nieuw opleidingsplan indienen tot Q4 2021.
 • Heb je GEEN OR/SA/CPBW?
  Je kan vanaf vandaag een nieuw opleidingsplan indienen tot Q4 2021.

Dossiers 2020

 • AFGEKEURDE DOSSIERS: werden er opleidingsdossiers van 2020 afgekeurd en wens je deze nog aan te passen? Je kan nog t.e.m. 31/08/21 wijzigingen aanbrengen aan dergelijke dossiers. Na deze datum zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.

Subsidies per starter

 • We willen je er graag nog eens op attent maken dat je bij Vorm DC subsidies kan aanvragen tot maximum 18 opleidingsuren per startende dienstenchequewerknemer. Maak hier zeker gebruik van!

Bij vragen kan je steeds terecht bij de accountmanager van je regio.