Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Verderzetting subsidiesysteem nieuwe medewerkers

Na alweer een jaar intensief gebruik van het subsidiesysteem voor nieuwe medewerkers, hebben de sociale partners beslist om het systeem voort te zetten en om deze middelen verder ter beschikking te stellen tot 30/06/2021.

Enkele belangrijke reminders:

Indienen dossiers

 • We wensen je er nogmaals op te wijzen dat de controle op de eerste tewerkstelling in het PSC 322.01 ten vroegste 4 maanden na afsluiting van een kwartaal uitgevoerd kan worden. Concreet, dossiers van opleidingen die plaatsvonden in het 1ste kwartaal van 2020 kunnen ten vroegste behandeld worden vanaf eind juli 2020.
 • Mogen wij je vragen om de opleidingsdossiers zo snel mogelijk in te dienen na de opleiding. Op deze manier kunnen we lange uitbetalingsperiodes vermijden bij het afsluiten van het jaar.

Wat met je opleidingsplan?

 • Heb je een OR/SA/CPBW en werd je plan goedgekeurd tot december 2020?
  In de loop van de maand juli verlengt Vorm DC het plan automatisch.
 • Heb je een OR/SA/CPBW en werd je plan goedgekeurd tot eind juni 2020?
  Je kan vanaf vandaag een nieuw opleidingsplan indienen tot Q2 2021.
 • Heb je GEEN OR/SA/CPBW?
  Je kan vanaf vandaag een nieuw opleidingsplan indienen tot Q2 2021.

Dossiers 2019

 • NIEUWE DOSSIERS: omwille van de coronacrisis is mogelijk niet iedereen erin geslaagd om de opleidingsdossiers van 2019 tijdig, d.w.z. ten laatste op 31/03/20, in te dienen. Tussen 15/06/20 en 30/06/20 krijg je alsnog de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor nog niet ingediende opleidingen van 2019.  
 • AFGEKEURDE DOSSIERS: werden er opleidingsdossiers van 2019 afgekeurd en wens je deze nog aan te passen? Je kan nog t.e.m. 31/08/20 wijzigingen aanbrengen aan dergelijke dossiers. Na deze datum zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.

Subsidies per starter

 • We willen je er graag nog eens op attent maken dat je bij Vorm DC subsidies kan aanvragen tot maximum 18 opleidingsuren per startende dienstenchequewerknemer. Maak hier zeker gebruik van!

 

Bij vragen kan je steeds terecht bij de sectorconsulent van jouw regio.