Spring naar hoofd-inhoud

Subsidiesysteem opleiding nieuwe medewerkers 2022

Je hebt waarschijnlijk gehoord of gelezen dat er een sociaal akkoord werd bereikt tussen de sociale partners. Dit betekent ook goed nieuws voor onze opleidingssubsidies voor nieuwe medewerkers.

Opleidingsplannen

Je kan vanaf nu opleidingsplannen indienen voor héél 2022 (van Q1 tot Q4).

Omwille van de vakantieperiode en het eventueel moeilijk samenbrengen van een ondernemingsraad of CPBW, heb je de mogelijkheid om t.e.m. 30/09/22 retroactief opleidingsplannen voor Q1 en Q2 in te dienen. Dit zou je in staat moeten stellen om de nodige voorbereidingen te treffen.

Opleidingsdossiers

Opleidingen georganiseerd vanaf 01/01/22 komen dus in aanmerking voor terugbetaling.
Je kan de terugbetalingsaanvragen (dossiers) voor deze opleidingen indienen van zodra het betreffende opleidingsplan werd geactiveerd/goedgekeurd.

Aanpassingen

De sociale partners hebben eveneens beslist om bijkomende controles te voorzien op de opleidingsdossiers. Dit onder de vorm van een externe revisor die steekproefsgewijs of gericht een aantal dossiers van een onderneming zal opvragen om te controleren of deze voldoen aan alle terugbetalingsvereisten.

Deze controles starten in het laatste trimester van 2022 en hebben betrekking op het jaar 2021. Verdere details worden in de loop van september meegedeeld.

In 2021 evalueerde Vorm DC het subsidiesysteem. Op basis van deze resultaten, en in samenspraak met de sociale partners, zullen er in 2023 nog enkele aanpassingen volgen. Op dit moment zijn de aanpassingen nog niet gekend. Van zodra we over de nodige informatie beschikken, brengen we je op de hoogte.

Opleidingsdossiers 2021

Alle openstaande opleidingsdossiers van 2021 werden verwerkt door Vorm DC en zullen begin juli uitbetaald worden.

Afgekeurde dossiers van 2021 kunnen nog t.e.m. 31/08/22 aangepast en ingediend worden. Na deze datum zijn er geen aanpassingen meer mogelijk en blijven de dossiers definitief afgekeurd.