Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Stuur onze vragenlijst naar -26jarige huishoudhulpen in jouw bedrijf

En bepaal mee hoe we de instroom van werknemers kunnen stimuleren...

In het kader van de nieuwe projectoproep van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zal Vorm DC een communicatiecampagne ontwikkelen om jongeren die op zoek zijn naar een job te overtuigen om in onze sector te komen werken.

Een echte behoefte, gezien de rekruteringsproblemen waar alle bedrijven tegenaan lopen.

Om de thema's die we met ons communicatiebureau hebben bedacht te bevestigen en/of aan te vullen, willen we graag de mening weten van jongeren (tussen 18 en 25 jaar) die het beroep van huishoudhulp uitoefenen. Hoe? Via een korte, volledig anonieme enquête.

Kunnen we op jou rekenen om deze enquête te verspreiden naar jouw huishoudhulpen?

Er zijn twee mogelijkheden:

De enquête kan nog ingevuld worden t.e.m. 20/03/2022.