Spring naar hoofd-inhoud

Subsidies startende medewerkers 2023

Midden 2022 bereikten de sociale partners van onze sector een akkoord om de starterssubsidies te verlengen tot eind 2022. De resterende maanden werden gebruikt om het systeem te evalueren en voor 2023 de nodige aanpassingen te voorzien.  

Tijdens de raad van beheer van 30 januari werd er echter spijtig genoeg geen akkoord bereikt. De publicatie van een rapport van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de onderhandelingen tussen de sociale partners bemoeilijkt. In dit rapport wordt aangekaart dat bepaalde bedrijven de verplichtingen inzake welzijn op het werk voor dienstenchequewerknemers niet naleven.   

De onderhandelingen worden verdergezet op de eerstvolgende raad van beheer.   

Op heden hebben we dan ook geen mandaat vanuit onze raad van beheer om de starterssubsidies voor 2023 open te stellen. Van zodra de modaliteiten duidelijk zijn, mag je hierover een communicatie verwachten.  

We vragen je dan ook nog even geduld tot de onderhandelingen succesvol worden afgerond door onze sociale partners.  

Bij vragen kan je je werkgeversorganisatie contacteren.