Spring naar hoofd-inhoud

Resultaten bevraging werkbaar werk

 

Binnen het ESF-project ‘Werkbaarheidsscan en Werkbaarheidsconsulent’ wou Vorm DC een aantal topics bevragen rond werkbaar werk. Daarom werd eind januari 2021 een algemene, digitale bevraging uitgestuurd naar de contacten en algemene e-mailadressen uit de database van Vorm DC. Aangevuld met de informatie uit 8 diepte-interviews begin februari, kregen we een zicht op de manier waarop dienstenchequebedrijven omgaan met werkbaar werk én waar we als sector nog kunnen aan werken.

Werkbaar werk zit in ons DNA – een uitspraak die naar boven kwam in één van de diepte-interviews, maar die evengoed de slogan voor de sector zou kunnen zijn. Zowel in grote als in kleine ondernemingen wordt dagdagelijks gekeken hoe het werk voor de individuele huishoudhulp werkbaar gemaakt kan worden. Dit kan gaan van het bijstaan in administratie, het begrip omtrent persoonlijke omstandigheden tot een traject en individuele coaching rond ergonomie.

Het thema werkbaar werk kan niet zomaar aan één persoon worden toegewezen. Het wordt gezien als een thema dat overal moet leven. Bedrijven spreken zelf vaak van een 'doordrongenheid' die zowel nodig is bij zaakvoerders, management, omkaderend personeel en consulenten.

Er is bij bedrijven nood aan meer informatie, specifiek gericht op de sector. Bedrijven willen uitgedaagd, geïnspireerd en geïnformeerd worden. In de verdere uitwerking van het ESF-project zal zeker bekeken worden hoe deze taak ingevuld kan worden door Vorm DC tijdens de testfase.

De verschillende thema's van werkbaar werk (stress, werkmotivatie, balans werk/privé en opleidingsmogelijkheden) werden bevraagd bij de bedrijven. Het viel op dat opleiding het thema is dat het meest aan bod komt bij bedrijven die nog niet structureel rond werkbaar werk bezig zijn. We zien het organiseren van opleiding dan ook als een 'stepping stone' richting werkbaar werk.

Ook omtrent de werkbaarheidsscan werden nog enkele vragen gesteld. Het werd duidelijk dat de scan onvoldoende is gekend bij de bedrijven, maar dat het wel een nuttig instrument is om te werken rond werkbaar werk. Tijdens het project is voorzien om de scan een volledige update te geven, met extra ontwikkelingen. We zagen dat deze ontwikkelingen tegemoetkomen aan de vragen en opmerkingen die er momenteel leven omtrent de scan.

De sociale partners en projectpartners hebben de resultaten van deze bevraging al besproken tijdens een eerste workshop. In de verdere uitwerking van het project worden deze resultaten dan ook als input gebruikt om zowel de werkbaarheidsscan opnieuw te lanceren als een blauwdruk te ontwikkelen voor een werkbaarheidsconsulent.

Wil je de resultaten van de bevraging bekijken? Dan kan je hier het rapport downloaden.

Bij vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met Brenda Van Deursen via brenda.vandeursen@vorm-dc.be of 0465 03 55 01.