Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Maatregelen startersopleidingen 2019/2020

In Coronatijden wordt er van iedereen het uiterste gevraagd. Ons voornaamste doel is daarbij reeds geleverde opleidingsinspanningen te honoreren en de nog te leveren opleidingsverplichtingen tijdelijk te versoepelen. Daarom heeft Vorm DC een aantal ondersteunende maatregelen genomen m.b.t. de startersopleidingen.

Op basis van onze analyse zijn we tot onderstaande aanpassingen gekomen. 

Opleidingsverplichting 2019-2020 

1. Voor diegenen die er vóór of na de coronacrisis in slagen om aan de verplichtingen te voldoen, binnen de gestelde periodes, blijft alles uiteraard bij het oude. Namelijk: min. 9u - max. 18u opleiding, gestart binnen de 6 maanden na aanwerving en beëindigd voor het einde van de 9 maanden na aanwerving.

2. Voor diegenen die daar door de coronacrisis niet in geslaagd zijn: 

Voor werknemers aangeworven tussen 14/06/2019 en 13/09/2019:
 • De opleidingsverplichting wordt aangehouden: de eerste opleiding binnen de 6 maanden kon perfect georganiseerd worden, maar misschien kunnen de verplichte 9u niet gehaald worden binnen de 9 maanden na aanwerving.
 • Bedrijven krijgen de mogelijkheid om een geforceerde uitbetaling aan te vragen voor reeds georganiseerde opleidingen waarbij de 9u opleiding niet behaald werd binnen de 9 maanden na aanwerving:
  • deze aanvraag gebeurt zoals normaal via het systeem.
  • een bewijsstuk van de RVA inzake tijdelijke werkloosheid volstaat als bewijs.
Voor werknemers aangeworven na 13/09/2019 tot en met 30/06/2020: 
 • De opleidingsverplichting wordt uitzonderlijk opgeheven: er is dus geen opleidingsverplichting voor deze nieuw aangeworven personen.
 • Bedrijven krijgen wel de mogelijkheid om een geforceerde uitbetaling aan te vragen voor reeds georganiseerde opleidingen waarbij de 9u opleiding niet behaald werd binnen de 9 maanden na aanwerving:
  • deze aanvraag gebeurt zoals normaal via het systeem.
  • een bewijsstuk van de RVA inzake tijdelijke werkloosheid volstaat als bewijs.

Dossiers - terugbetaling opleidingen georganiseerd in 2019

Omwille van de coronacrisis is mogelijk niet iedereen erin geslaagd om de opleidingsdossiers van 2019 tijdig, d.w.z. ten laatste op 31/03/20, in te dienen.

In een vorige communicatie gaven we reeds aan dat we, om tegemoet te komen aan de vraag van vele bedrijven, de deadline voor het ingeven van dergelijke dossiers zouden verlengen.

Nu de activiteiten in de sector langzaamaan maar zeker hernemen, besloten wij om tussen 15 en 30 juni 2020 het systeem opnieuw open te zetten. In deze periode krijg je de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor nog niet ingediende opleidingen van 2019!

We hopen dat deze aanpassingen een positief effect hebben op de reeds geleverde én toekomstige inspanningen.