Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

GOB Opleiding COVID-19

Hieronder vind je een communicatie die verspreid werd door Brussel Economie en Werkgelegenheid.

 

COVID-19 OPLEIDING

In het licht van de hervatting van de activiteiten van de dienstenchequesector wenst het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de risico's op besmetting met het COVID-19-virus te beperken en er zich van te vergewissen dat de huishoudhulpen over alle informatie en aanbevelingen beschikken, zodat zij op de hoogte zijn van de

besmettingsrisico's en zij zichzelf en de gebruikers van de dienstencheques kunnen beschermen.

Hiertoe heeft het Gewest een opleidingstraject in twee fasen opgezet voor de bedrijven die Brusselse dienstencheques uitgeven:

 • Fase 1: verplichte e-learningopleiding voor de interne personeelsleden van het bedrijf (coach, interne opleider, andere door het bedrijf gemachtigde personen);
 • Fase 2: optionele opleidingen gegeven door de in fase 1 opgeleide personeelsleden aan de huishoudhulpen van het bedrijf op basis van de door de opleidingsoperator verstrekte inhoud.

Deze opleidingen zijn volledig gratis en de kosten m.b.t. de deelname van de personeelsleden worden niet aangerekend op uw eventuele jaarlijkse opleidingsbudget toegekend door het Opleidingsfonds dienstencheques van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

VERPLICHTE OPLEIDING FASE 1 (inschrijvingstermijn: 30 september 2020)

 • Doel : een personeelslid van het bedrijf een opleiding te geven over de gezondheidsmaatregelen die nodig zijn voor de preventie van besmettingsrisico's bij de verwezenlijking van huishoudactiviteiten. Dit personeelslid kan daarna de inhoud van de opleiding binnen zijn bedrijf verspreiden en de dienstenchequewerknemers informeren/opleiden via het door de opleiders verstrekte pedagogische ondersteuningsmateriaal.
 • Maximumduur van de opleiding: 2u.30
 • Terugbetaling : bovenop het feit dat de opleiding gratis is, zal het dienstenchequebedrijf een forfaitaire looncompensatie van 50 euro ontvangen voor de deelname van het personeel aan de opleiding.
 • Opgelet: 
  • Er hoeft slechts één opleider per bedrijf worden opgeleid.
  • Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers, mogelijkheid om 1 extra interne opleider per schijf van 100 werknemers op te leiden. Voorbeeld: een bedrijf met 215 werknemers zal tot 3 interne opleiders kunnen opleiden.
  • Wij wijzen op het verplichte karakter van deze opleiding. Het bedrijf dat de beoogde doelgroep niet zal hebben opgeleid, zal worden bestraft met een administratieve boete van 500 euro.
 • Data van de webinars

Nederlandstalige webinars

Franstalige webinars

Dinsdag 7 juli - 14.00

Maandag 06/07/20 - 9:30 uur

Donderdag 9 juli - 10.00

Maandag 06/07/20 - 13u30

Donderdag 9 juli - 14.00

Woensdag 08/07/20 - 13u30

Vrijdag 10 juli - 10.00

Vrijdag 10/07/20 - 9 uur

Donderdag 27 augustus - 14.00

Vrijdag 10/07/20 - 13u30

 

Maandag 13/07/20 - 9 uur

 

Maandag 13/07/20 - 13u30

 

Donderdag 16/07/20 - 9:30 uur

 

Dinsdag 25/08/20 - 9 uur

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 50 personen per sessie.
Schrijf u zo snel mogelijk in om uw deelname op de gewenste datum veilig te stellen.

Inschrijvingsformulier Nederlandstalige webinars

Inschrijvingsformulier Franstalige webinars

 

OPTIONELE OPLEIDING FASE 2 (inschrijvingstermijn: 30 september 2020)

 • Doel: De huishoudhulpen intern opleiden (fysieke opleidingen of opleidingen op afstand) door de in fase 1 opgeleide begeleider.
 • Inhoud: het pedagogische ondersteuningsmateriaal zal na afloop van fase 1 worden geleverd.
 • Maximumduur van de opleiding: twee uur.
 • Terugbetaling : de bedrijven die hun huishoudhulpen intern wensen op te leiden, fysieke opleidingen of opleidingen op afstand, kunnen een forfaitaire looncompensatie aanvragen van:
  • 18 euro per uur voor de loonkosten van de werknemer gedurende de opleiding, met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen;
  • 50 euro per uur voor de kost van de interne opleider of de door het bedrijf gemachtigde en in fase 1 opgeleide persoon.

Hiertoe zal het bedrijf een eenmalig terugbetalingsformulier bij het Opleidingsfonds dienstencheques indienen vóór 30 november 2020

Terugbetalingsformulier

 

Meer informatie :

Opleidingsfonds dienstencheques

Mail : ofdc@gob.brussels

Website : http://werk-economie-emploi.brussels/nl/opleiding-covid-19-dienstencheques

In samenwerking met :

 

Afficher l’image source