Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Aanpassing collectieve opleidingsverplichting

In het kader van de Collectieve arbeidsovereenkomst van 20/04/2020 - Hoofdstuk IV - Artikel 4, werd de collectieve opleidingsverplichting aangepast van 12u naar 16u/VTE/jaar en dit met ingang van 2020.

Klik hier voor meer informatie. U kan de CAO raadplegen via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.