Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Welke dienstenchequemedewerkers komen in aanmerking?

Iedere dienstenchequeonderneming (PSC 322.01) die nieuwe medewerkers opleidt, heeft RECHT op een terugbetaling van de gemaakte kosten en loonkosten, mits deze opleiding opgenomen is in een goedgekeurd opleidingsplan en het terugbetalingsdossier werd goedgekeurd.

Enkel dienstenchequemedewerkers die nog nooit in PSC 322.01 tewerkgesteld werden, komen in aanmerking voor de opleidingssubsidies. Het opleidingstraject van min. 9u tot max.18u is een verplichting voor deze nieuw aangeworven medewerkers.

Het gaat hier om nieuw aangeworven medewerkers die een opleiding starten binnen de 6 maanden na aanvang van het eerste arbeidscontract dienstencheques bij hun werkgever. Het gehele opleidingstraject dient beëindigd te zijn binnen de 9 maanden.