Spring naar hoofd-inhoud
EvenementenContact

Vorm DC behaalde het Qfor WSE-certificaat!

Vorm DC werd succesvol doorgelicht en beantwoordt aan de criteria van de Qfor norm met module WSE-Scan. De Certificatiecommissie verklaart dat wij erkend zijn voor de hierna vermelde dienstverlening: advies en uitvoering van projecten met betrekking tot opleiding, competentiemanagement, HR en sensibilisering - in aansluiting met het sectorconvenant, inclusief ESF projecten.